Podkrivánske polia a pasienky

Chov ošípaných a HD, AGRO SLUˇŽBY